password

How do I change my password
Gebruikersprofiel

Is this article helpful for you?

Under review
Geachte heer/ mevrouw,

Je kunt je password verander via het profielscherm. Je vind dit scherm rechts boven onder de button met je gebruikersnaam. Klik op profiel en je kunt hier je password veranderen.

Veel plezier met The Hockey Factory